Berpegang teguhlah pada program azas dan program tandhim Syarikat Islam. Berjuanglah menegakkan keadialn ekonomi. Ingat tidak ada keadilan, tidak ada persamaan hak dan tidak ada kemerdekaan sejati tanpa keadilan ekonomi.

sumber: instagram.com/hamdanzoel

By admin