Salah satu program kerja Badan Khusus DPP Syarikat Islam, Dewan Pendidikan: Menerapkan konsep pendidikan Islam yg terpadu, terintegrasi antara iman, ilmu dan perilaku amal saleh sehingga terbangun Pendidikan Islam yg kreatif, dan konstruktif dalam pola amar ma’ruf (menegakkan kebenaran dan keadilan ) dan nahi mungkar( mencegah adanya ketidakadilan), AL. Diskusi Sistem Perlindungan Hukum terhadap Guru dgn kajian hak hak perlindungan hk terhadap guru dalam melaksanakan tugas dan kajian terhadap regulasi yg ada.(FGD dari Dewan Pendidikan DPP/Pokja Penataan Sistem Pendidikan Syarikat Islam)

sumber: facebook.com/andi.laksmiwaty

By admin