Rapat Teknis Dpp Syarikat Islam yg diwakili oleh Dewan Ekonomi Syarikat Islam dengan Pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama SI dengan LPDB.

sumber: facebook @faizal.m.new

By admin