Kami Laskar Syarikat Islam { LSI } Berazazkan Ahlulsunnah Wal Jamaah { Aswaja } Berakidah Asyari Wal Maturidy Berfiqih Imam Syafii Laskar Syarikat Islam Benteng Ahlulsunnah Wal Jamaah

sumber: facebook.com/profile.php?id=100010434616105

By admin