Penyerahan Hasil Musyawarah Wilayah Provinsi Sulawesi Utara oleh Abid Takalamingan, S.Sos, MH, kepada Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH.

By admin